Etusivu » Väkivaltarikollisuus » Pahoinpitelyrikokset » Pahoinpitelyrikosten yleisyydestä

Pahoinpitelyrikosten yleisyydestä

Poliisin kirjaamien pahoinpitelyrikosten määrä on ollut kasvussa kahden viimeisen vuosikymmenen aikana. Vuonna 2009 kasvu näyttäisi taittuneen.

Nuorten (alle 21-vuotiaiden) tekemä tilastoitu väkivalta kasvoi 1990-luvun loppupuolella, mutta 2000-luvun ensimmäisten vuosien jälkeen kehitys on ollut laskusuunnassa. Osin kasvu oli todellista ja liittyi mahdollisesti nuorten alkoholin kulutuksen lisääntymiseen ja muun riskikäyttäytymisen yleistymiseen. Toisaalta kasvussa oli ennen kaikkea kyse tekojen, ei tekijöiden lisääntymisestä. Se, että tekojen määrä tekijää kohden on lisääntynyt tarkoittaa, että pahoinpitelyrikokset ovat kasaantuneet yhä enemmän. Käytännössä yhä pienempi joukko ihmisiä vastaa yhä suuremmasta osuudesta pahoinpitelyrikoksia.

Tilastoitujen pahoinpitelyrikosten kasvussa on osittain ollut kyse sosiaalisen kontrollin tehostumisesta: väkivalta tuli aiempaa kattavammin poliisin tietoon ja tilastoiduksi. Osa lisääntymisestä on johtunut teknisistä syistä (rikosten tunnusmerkistöä ja syyteoikeutta koskevat muutokset) ja poliisin omasta toiminnasta (esim. huomion kiinnittäminen perheväkivaltaan). Myös väestön alttius ilmoittaa väkivaltaa poliisille on lisääntynyt merkittävästi.

Yksi tilastoitujen pahoinpitelyrikosten lisääntymisen taustatekijä on pahoinpitelyrikosten syyteoikeuden muuttuminen vuonna 1995, jolloin kaikista lievistä pahoinpitelyistä tuli asianomistajarikoksia (poikkeuksena alle 15-vuotiaaseen kohdistuvat teot) ja yksityisellä paikalla sattuneista tavallisista pahoinpitelyistä tuli yleisen syytteen alaisia rikoksia. Samalla voimaan tullut uusi tunnusmerkistö vaikutti lievän ja tavallisen pahoinpitelyn rajanvetoon.

Lainmuutoksen vaikutuksia selvittäneen tutkimuksen mukaan julkisella paikalla tapahtuneiden väkivallantekojen kirjaamisessa tapahtui selvä siirtymä pahoinpitely-nimikkeestä lievä pahoinpitely -nimikkeeseen. Samalla lisääntyivät rikosilmoitukset kotiväkivallasta. Kuitenkin suuri osa kotihälytysten yhteydestä paljastuneesta väkivallasta kirjattiin lieviksi pahoinpitelyiksi. Asianomistajalle jäi tällöin ratkaisuvalta syytteen nostamisesta. Tilanne on muuttunut vuoden 2011 alusta, jolloin lievien pahoinpitelyrikosten syyteoikeus muuttui. Muutoksen jälkeen läheissuhteessa ja työtehtävässä tapahtuvat sekä alle 18-vuotiaseen kohdistuneet lievät pahoinpitelyt ovat virallisen syytteen alaisia. Lakimuutosta koskevassa hallituksen esityksessä (78/2010) arvioitiin, että muutos toisi vuosittain rangaistusjärjestelmän piiriin noin 5000 uutta perheväkivaltatapausta.

 
Julkaistu 4.8.2014