Etusivu » Väkivaltarikollisuus » Henkirikokset » Perhe- ja parisuhdeväkivaltaan liittyvät henkirikokset

Perhe- ja parisuhdeväkivaltaan liittyvät henkirikokset

Henkirikokset ovat enimmäkseen miesten rikollisuutta, sillä 60 % tapauksista on miesten välisiä. 30 % tapauksista mies on surmannut naisen. Naisten tekemien henkirikosten osuus on 10 %, uhrina niissä on yleensä mies.

Tavallisimmin henkirikos kohdistuu tuttavaan, jonka kanssa on nautittu alkoholia. Rikoksentekijä ja uhri ovat yleensä taustoiltaan toistensa kaltaisia ja elävät samanlaisissa olosuhteissa. 25 % viime vuosien henkirikoksista on ollut parisuhdetappoja, niistä 80 % uhrina on ollut nainen. Naisten naisiin kohdistamia henkirikoksia on viime vuosina ollut 2 % kaikista henkirikoksista. Kyse on lähes kaikissa ollut tyttärensä surmanneesta äidistä.

Naisia on henkirikosten uhreista noin 30 %, vuosittain naisuhreja on 30–50. Naisiin kohdistuvat henkirikokset liittyvät yleensä perhe- ja parisuhdeväkivaltaan. Parisuhdetapot, joista 15–30 % tapahtuu erotilanteiden yhteydessä, muodostavat naisiin kohdistuvista henkirikoksista runsaat 60 %. Muun perheväkivallan osuus naisiin kohdistuvasta henkirikollisuudesta on noin 15 %. Tuttavan uhriksi naisuhreista joutuu vajaat 20 % ja uhrille ennalta tuntemattoman hyökkääjän surmaamiksi vajaat 5 %.

Salmi, Venla & Martti Lehti & Reino Sirén & Janne Kivivuori & Mikko Aaltonen (2009). Perheväkivalta Suomessa . Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 12/2009.

 
Julkaistu 4.8.2014