Väkivallan vähentäminen

Väkivallan vähentäminen on tavoitteena useassa kansallisessa ohjelmassa. Väkivallan ehkäisemiseksi tarvitaan tietoa väkivallan piirteistä, syistä ja torjuntakeinojen tehokkuudesta. Keinoja väkivallan vähentämiseksi on olemassa.

Väkivallan vähentämisen teemasivuston tavoitteena on helpottaa tiedon löytymistä väkivallan ehkäisemisestä. Sivustolta löytyy hyödyllistä tietoa heille, jotka ovat mukana turvallisuussuunnittelussa, rikoksentorjuntatyössä tai väkivallan vähentämiseen tähtäävissä toimissa ja hankkeissa. Sivusto on suunnattu lisäksi väkivaltaan liittyvien kysymysten kanssa työskenteleville, kuten esimeriksi väkivallan uhreja kohtaaville työntekijöille, ja myös aihepiiristä muutoin kiinnostuneille.

Sivustolla on tietoa väkivallan yleisyydestä, väkivallan ilmenemismuodoista ja väkivallan ehkäisystrategioista. Tavoitteena on tiedon jakaminen hyvistä kotimaisista ja ulkomaisista käytännöistä, joilla voidaan vähentää ja ehkäistä väkivaltaa. Sivustolla esitellyille hyville käytännöille on yhteistä se, että niiden vaikuttavuutta on arvioitu empiirisen arviointitutkimuksen keinoin. Varsinainen uhrien tukipalvelu sivusto ei ole, mutta se sisältää myös tietoa uhrin auttamiseen liittyvästä toiminnasta ja tahoista.

Väkivallan vähentämisen teemasivusto perustuu valtioneuvoston joulukuussa 2006 hyväksymään periaatepäätöksen kansallisesta väkivallan vähentämisohjelmasta.

Väkivallan määritelmä

Maailman terveysjärjestön WHO:n käyttämän määritelmän mukaan väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön ja joka johtaa tai joka voi hyvin todennäköisesti johtaa kuolemaan, fyysisen tai psyykkisen vamman syntymiseen, kehityksen häiriytymiseen tai perustarpeiden tyydyttymättä jäämiseen. WHO:n määritelmässä väkivalta yhdistetään nimenomaan itse tekoon eikä sen lopputulokseen. WHO (World Health Organization) .

Sivusto keskittyy ihmisten väliseen väkivaltaan eikä käsittele ihmisten itseensä kohdistamaa väkivaltaa eikä myöskään sotien kaltaisia kollektiivisia väkivallan muotoja. Sivustolla puhutaan sekä väkivallan vähentämisestä että väkivallan ehkäisemisestä. Molemmilla tarkoitetaan tässä suunnilleen samaa. Tulevaa väkivaltaa pyritään vähentämään ehkäisemällä sitä. Varmimmin väkivaltaa voi ehkäistä käyttämällä keinoja, joiden avulla sitä on onnistuttu aikaisemminkin vähentämään vastaavissa olosuhteissa.Julkaistu 24.4.2017